ORTAOKUL YABANCI DİLLER ZÜMRE BAŞKANI BURCU PEHLİVAN’IN MESAJI VAR

8b2ed05e-36fb-4b7e-85e5-fd97fd9701be_Moment

TED Kocaeli Koleji’nde İngilizce öğretiminin temel felsefesi, dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur ve tüm seviyelerde yabancı dil öğretimi öğrenci odaklı, öğrenme ve eleştirel düşünme temelleri üzerine yapılandırılmıştır.

Öğrencilerimiz dili öğrenme ve geliştirme sürecinde problem çözme, yaratıcılık, işbirliği yapma ve etkili iletişim kurma gibi becerileri doğal olarak geliştirirler. Bu anlayış yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleşir ve öğrenilen dil bir ders olmaktan öteye doğal bir sürecin parçası haline gelir.