TED Kocaeli Koleji Lise Öğretmenleri “Zihin Haritaları Eğitimi”ne katıldılar

5 (4)

29 Mayıs 2021 Cumartesi günü TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi sayısal ve sözel zümre öğretmenlerine, Tony Buzan Lisanslı Eğitmen (Tony Buzan Licensed Instructor) ve Türkiye Zihin Haritaları Derneği Kurucu Başkanı Akın Kağan Akçalı tarafından “Zihin Haritaları” eğitimi verildi.

Zihin haritaları oluşturmanın (mind-mapping) kalıcı öğrenme yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesinde etkin bir düşünme ve öğrenme tekniği, görsel bir düşünme aracı, fikirlerle düşüncelerin ve yayılan düşünmenin bir grafiği olduğu belirtildi. Öğretmenlerin, eğitim kapsamında sınıf içi öğrenme ortamlarında sadece not alma tekniği olarak değil, düşünce tarzı, öğrenme, hafıza ve yaratıcılığı güçlendirmede etkin biçimde kullanabilecekleri uygulama örneklerine yer verildi.

TED Kocaeli Koleji öğretmenleri ile her kademede eğitimlere devam edecek olan Sayın Akın Kağan Akçalı’ya deneyimlerini bizlerle paylaştığı ve verdiği hizmet içi eğitim için teşekkür ederiz.