TED KOCAELİ KOLEJİ ORTAOKULUNDA P4C (ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE)

2

1960’lı yıllarda, Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gördükten sonra, doğru düşünmeyi öğrenmek için üniversite sıralarının geç olduğunun farkına varır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children) pedagojisini başlatır. P4C yönteminde soruşturan bir topluluk (Community of Inquiry) oluşturulur. Öğretmen burada “Kolaylaştırıcı” olarak adlandırılır. Kolaylaştırıcı tarafından yönlendirici sorular sorularak desteklenen kulüp etkinliklerinde özgür ve sorgulayıcı bir düşünme ortamı oluşturulur.
TED Kocaeli Koleji Ortaokulunda P4C kulübümüzde etkinlikler kapsamında çocuklarla felsefe grupları oluşturularak sorgulayan, üreten, yansıtan, ifade yeteneği güçlü bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan etkinliklerle öğrencilerin kendilerini temel felsefe problemlerinin içinde bulması sağlanmaktadır.