TED İLE HEP EN ÖNDE! TED KOCAELİ KOLEJİ BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI

Ekran Resmi 2023-01-18 11.59.03
TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesinde uygulanan Bilim İnsanı Yetiştirme Programı ile araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bilimsel araştırma için gerekli olan becerileri, stratejileri ve alışkanlıkları geliştirmek, bilimsel çalışmalara ilgi duyan yetenekli öğrencileri yükseköğrenime hazırlamak gibi hedefler doğrultusunda TED Kocaeli Kolejinde öğrenciler Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinde yoğun bir şekilde laboratuvar çalışmaları ve araştırma deneyleri gerçekleştirmektedir.
TED Kocaeli Koleji öğrencileri, Bilim İnsanı Yetiştirme Programı süresince bireysel veya iki kişilik gruplar halinde Fen Bilimleri ya da Sosyal Bilimler alanlarından en az birine yönelik TÜBİTAK Liselerarası Araştırma Proje Yarışmasına başvuru yaparak yürüttükleri projeler doğrultusunda başarılar elde etmektedirler.
TED Kocaeli Kolejinde, Proje Hazırlama Dersi, Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi ile öğrencilerin problem çözme, yaratıcı düşünme, üretme ve ürün sunma becerileri geliştirilerek Üniversite olgunluklarının ve hazırbulunuşluklarının tamamlanması amaçlanmaktadır.