TED KOCAELİ KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

Ekran Resmi 2023-01-17 10.55.15

TED Kocaeli Kolejinde tüm öğrencilerin bir bütün olarak sürekli gelişmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda eğitim öğretim sürecinde öğrencilere sunulan Diksiyon ve Etkili Konuşma, Hafıza Teknikleri, Hızlı Okuma ve Zihin Haritaları, Yaratıcı Yazma, Yaratıcı Drama ve Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitimleri Sertifika Programları ile ulusal müfredatın üzerinde bir eğitim sunulmaktadır.

Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi Sertifika Programı’nda dilin kullanımı ile ilgili çeşitli teknik çalışmalar uygulanarak öğrencilerin kendilerini doğru ve etkili şekilde ifade etme yeterliliğine sahip olmaları sağlanmaktadır.

Hafıza Teknikleri, Hızlı Okuma ve Zihin Haritaları Eğitimleri Sertifika Programları ile öğrencilerin okuma, anlama ve hafızada tutma konularında maksimum performansa ulaşarak hayat boyu kullanabilecek bir beceriye sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Yaratıcı Yazma Eğitimi öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ortaya koymalarını, öğrencilerin kendi fikirlerini özgürce dile getirmelerini sağlamaktadır.

Yaratıcı Drama Eğitiminde doğaçlama yapan öğrenciler dil ve iletişim becerilerini geliştirirken grup çalışmalarında uyum, yaratıcılık, eleştirel düşünme, sanatsal bakış açısıyla kendini tanıma gibi özellikler kazanmaktadır.

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitimi ile öğrenciler oluşturulan tartışma ortamında sorgulamayı, dinlemeyi, argüman geliştirmeyi ve düşünmeyi öğrenmektedir. Sertifika programını başarıyla tamamlamış öğrenciler okulda P4C oturumları düzenlemekte ve teorik bilgilerini uygulama imkanı bulabilmektedirler.